CZ | EN
Vyhledat

 

ICT

 

 

 

 

 

INTEGROVANÁ ICT ŘEŠENÍ PRO DOPRAVU

Informační systémy pro podporu řízení, správu a rozvoj dopravy jsou páteří pro získávání a vyhodnocování informací vedoucí k zajištění sofistikovaného rozhodování a podporu strategického řízení nejvyšších úrovní managementu organizací. NDCon LOGIC a.s. pro své klienty zajišťuje v oblasti ICT kompletní a komplexní dodávky na klíč s následujícími klíčovými charakteristikami:


 

  • akvizice dat z měřících systémů pro diagnostiku a defektoskopii
  • implementace speciálních nástrojů pro řízení sběru dat z více různých systémů na vozidle v reálném čase
  • příprava dat pro přenosy do centralizovaného datového skladu
  • zajištění automatizovaných importů dat do integrovaných datových skladů
  • integrace jednotných standardizovaných lokalizačních systémů, komparativní validace lokalizace pomocí GPS, Galileo a Glonass
  • zpracování velkých objemů dat na robustním škálovatelném geograficky balancovaném svazku počítačů
  • přísné normy zabezpečení dat při zpracování, přenosech i přístupech oprávněných pracovníků
  • vizualizace agregovaných konsolidovaných dat nad mapami, schematickým znázorněním nebo nad časovou osou
  • automatizovaná historizace dat, nástroje pro komparativní analýzu