CZ | EN
Vyhledat

 

 

 

 

 

DISPEČINK A ANALÝZA DAT PRO PODPORU LETECKÉ PŘEPRAVY

 

Integrované datové zdroje v letecké přepravě

 • Implementujeme komplexní řešení informačního systému pro integraci heterogenních dat získaných z různých systémů odbavování používaných přepravci v letecké dopravě.
 • Provádíme integraci různých zdrojů dat z různých geograficky dislokovaných pracovišť a mobilních měřících systémů (přenosné počítačové terminály pro provoz na letišti, on-line a off-line synchronizace).
 • Dodržujeme platné standardy pro komunikaci v letecké přepravě

 

Heterogenní datové zdroje diagnostických dat

 • Zpracováváme data z libovolného systému, např.:
  • odbavení letadel a letů
  • sledování kontejnerů pro nákladní přepravu
  • napojení na odbavovací dispečink
 • Data validujeme, čistíme a zpracujeme pro import do integrovaného datového skladu

Datový sklad


Všechna získaná data integrujeme do centralizovaného datového skladu a data propojujeme pomocí jednotné unikátní identifikace.
Centralizovaný datový sklad nabízí širokou škálu funkcí:

 • vizualizace dat formou reportů, grafů, tabulek
 • analýzu efektivity letů, vytíženost letů
 • vyhodnocení, konsolidace a agregace dat na různých úrovních granularity
 • široké možnosti filtrace dat pro výstupy (aircraft type, subtype, location, carrier)
 • filtrace dat dle datumů pořízení a zpracování
 • komparační analýza dat pořízených v různých časových obdobích pro účely vyhodnocení efektivity a kvality
 • podpora klíčových funkcí na přenosných zařízeních – iPad / iPhone (iOS), Android telefony a tablety, další speciální hardware jako jsou průmyslové notebooky vhodné pro práci na letištích
 • vizualizace dat nad podkladovou mapou (ortofoto, schematická), integrace s Google Maps, apod.
 • zajištění přístupu k datům pro další systémy pomocí automatizovaných webových služeb se striktním dodržení standardních protokolů pro komunikaci a výměnu dat (http, https, xml, json, a jiné)

Integrovaný datový sklad je vhodným pracovním nástrojem pro různé úrovně pracovních skupin v rámci organizace. 

Kdo je uživatelem konsolidovaných dat?

Naše řešení integrovaného datového skladu poskytuje pohledy a správu dat pro

 • experty jednotlivých oblastí analytiky
 • odborníky zajišťování provozu
 • střední management zajištění provozu
 • vyšší management pro podporu strategického řízení a sofistikovaného plánování zajištění provozu na různých úrovních granularity
 • konsolidované agregované výstupy pro analytiku a podporu sofistikovaného strategického řízení nejvyššího managementu organizace