CZ | EN
Vyhledat

 

 

 

 

 

 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA, SILNICE

Diagnostika a defektoskopie povrchů

 • Diagnostika kvality povrchu vozovek. Diagnostika kvality povrchu letištních ploch.
 • Měření hloubky vyjetých kolejí.
 • U nových úprav měření rovinatosti v příčném směru a dodržení projektovaného příčného sklonu na asfaltovém, asfalto-betonovém a betonovém povrchu.
 • Měření podélného profilu vozovky s krokem 20 centimetrů. Měření makro-textury povrchu vozovky. Podrobné měření hloubky, tvaru i konfigurace zrn obrusné vrstvy.
 • Pořízení kvalitního digitálního videozáznamu povrchu vozovky, stavu technického vybavení a rozhledových vzdáleností. Rozlišení trhlin, koroze, puchýřů, výtluků, hrbolů a dalších typů poruch.
 • Přesné staničení všech měřených parametrů i poruch. Souběžné měření všech parametrů. Výsledky jsou k dispozici ihned po měření.
 • Následuje grafická prezentace výsledků, digitální videozáznam a uložení dat na paměťová media.
 • Zaměřování digitálních modelů vozovek v projektové přesnosti.

 

Datový sklad

Všechna získaná data integrujeme do centralizovaného datového skladu a data propojujeme pomocí jednotné unikátní identifikace.
Centralizovaný datový sklad nabízí širokou škálu funkcí:

 • vizualizace dat formou reportů, grafů, tabulek
 • analýzy diagnostických dat a jejich validace
 • konsolidace a agregace dat na různých úrovních granularity
 • široké možnosti filtrace dat pro výstupy
 • filtrace dat dle datumů pořízení a zpracování
 • komparační analýza dat pořízených v různých časových obdobích pro účely vyhodnocení efektivity a kvality
 • podpora klíčových funkcí na přenosných zařízeních – iPad / iPhone (iOS), Android telefony a tablety, další speciální hardware jako jsou průmyslové notebooky vhodné pro práci v terénu
 • vizualizace dat nad podkladovou mapou (ortofoto, schematická), integrace s Google Maps, apod.
 • zajištění přístupu k datům pro další systémy pomocí automatizovaných webových služeb se striktním dodržení standardních protokolů pro komunikaci a výměnu dat (http, https, xml, json, a jiné)

 

Integrovaný datový sklad je vhodným pracovním nástrojem pro různé úrovně pracovních skupin v rámci organizace. 

 

   Kdo je uživatelem konsolidovaných dat?

   Naše řešení integrovaného datového skladu poskytuje pohledy a správu dat pro

   • experty jednotlivých oblastí analytiky a diagnostiky
   • odborníky zajišťování provozu
   • střední management zajištění provozu
   • vyšší management pro podporu strategického řízení a sofistikovaného plánování zajištění provozu na různých úrovních granularity
   • konsolidované agregované výstupy pro analytiku a podporu sofistikovaného strategického řízení nejvyššího managementu organizace