CZ | EN
Vyhledat

 

 

 

 

 

 

Železnice - Specializované produkty a služby

 

 • Příprava projektů v oblasti rozvoje železniční infrastruktury
 • Diagnostika a údržba stávající železniční infrastruktury
 • Kompletní dodávky železničních diagnostických technologií
 • Systémová integrace a ICT řešení v diagnostice
 • Řešení pro energetickou a telco infrastrukturu ŽDC
 • Služby zpracování dat z heterogenních datových zdrojů

 

 • Integrovaná ICT řešení pro dopravu
 • Zpracování velkých objemů strukturovaných dat
 • Vytváření integrovaných datových skladů
 • Správa BDA - Big Data Analyses
 • Umělá inteligence a strojové učení v dopravních systémech
 • Realizace ITS - Inteligent Transport System
 • Diagnosticka a Metering v Railways, Higways, Motorways, Waterways, Seaways, Airways, Pipeways

 

Služby zpracování dat a komplexní diagnostický dispečink

 • Implementujeme komplexní řešení informačního systému pro integraci heterogenních dat získaných měřením různých parametrů železničního svršku a dalších komponent železniční cesty jako jsou trakční vedení, návěstidla, snímkování železniční cesty, prostorová průchodnost, apod.
 • Provádíme integraci různých zdrojů dat z různých geograficky dislokovaných pracovišť a mobilních měřících systémů (měřící vozy, měřící drezíny, ruční doměřování).

 

  Základní produkty a služby

  • Kompletní dodávky měřících systémů v dopravě
  • Kompletní dodávky diagnostických a defektoskopických technologií
  • Instalace a provoz měřících diagnostických a defektoskopických systémů
  • Kompletní dodávka a provoz informačních a komunikačních technologiív rámci dopravních systémů
  • Inteligentní dopravní systémy a referenční technologie
  • Optimalizace provozu dopravy
  • Studie realizovatelnosti projektů dopravní infrastruktury
  • Telematické a telemetrické měření v železniční dopravě
  • Realizace diagnostických a defektoskopických dispečinků v dopravě
  • Realizace datových skladů a správa dokumentů
  • Dodávka inteligentních dopravních systémů v průmyslových oblastech
  • Dodávky BAT v Railways, Higways, Motorways, Waterways, Seaways, Airways, Pipeways

  Heterogenní datové zdroje diagnostických dat

  • Zpracováváme data z libovolného diagnostického měřícího systému, např.:
   • snímkování a detekce vad železničního roštu (pražce, upevňovadla, dilatační spáry)
   • defektoskopie kolejnic
   • snímkování železniční cesty
   • snímkování návěstidel
   • měření parametrů trakčního vedení
   • videoinspekční systém prostorové průchodnosti
   • ultrazvukové měřící systémy
   • měřící systémy na bázi vířivých proudů
   • další diagnostické měřící systémy
  • Data validujeme, čistíme a zpracujeme pro import do integrovaného datového skladu

   

  Datový sklad

  Všechna diagnostická data integrujeme do centralizovaného datového skladu a data propojujeme pomocí jednotné standardizované lokalizace (měření odometrem, staničení, identifikace koleje, trasy, pomocí GPS nebo kombinací obou přístupů pro zjišťování polohy na železniční trase).
  Centralizovaný datový sklad nabízí širokou škálu funkcí:

  • vizualizace dat formou reportů, grafů, tabulek
  • vyhodnocení, konsolidace a agregace dat na různých úrovních granularity
  • široké možnosti filtrace dat pro výstupy (úseky, tratě, TUDU, ST, OŘ)
  • filtrace dat dle datumů pořízení
  • komparační analýza dat pořízených v různých časových obdobích pro účely vyhodnocení efektivity a kvality diagnostiky
  • podpora klíčových funkcí na přenosných zařízeních – iPad / iPhone (iOS), Android telefony a tablety, speciální diagnostický hardware pro ruční doměřování)
  • vizualizace dat nad schematy kolejové sítě nebo nad podkladovou mapou (ortofoto, schematická)
  • zajištění přístupu k datům pro další systémy pomocí automatizovaných webových služeb se striktním dodržení standardních protokolů pro komunikaci a výměnu dat (http, https, xml, json, a jiné)

  Integrovaný datový sklad je vhodným pracovním nástrojem pro různé úrovně pracovních skupin v rámci organizace. 

  Kdo je uživatelem datového skladu?

  Naše řešení integrovaného datového skladu poskytuje pohledy a správu dat pro:

  • experty jednotlivých oblastí diagnostiky
  • odborníky zajišťování provozu na správě tratí
  • střední management divize diagnostiky
  • střední management plánování zajištění provozu tratí
  • vyšší management pro podporu strategického řízení a sofistikovaného plánování zajištění provozu na různých úrovních granularity železniční sítě
  • konsolidované agregované výstupy pro analytiku a podporu sofistikovaného strategického řízení nejvyššího managementu organizace